Preparant una sorpresa......

El Roger Grimau i el seu equip d'organització del campus estan preparant una sorpresa, que aquesta setmana es comunicarà....

Roger Grimau y su equipo de organización están preparando una sorpresa, que se anunciará esta semana....

Què serà....?????