Programes

Programes

1. PROGRAMA D'INICIACIÓ, MILLORA I PERFECCIONAMENT AL BÀSQUET. 
  Programa dissenyat en base a les necessitats d'ensenyament-aprenentatge dels nens segons la categoria i el nivell. Es treballaran continguts d'atac i defensa en la recerca de la millora personal.

2. PROGRAMA D'ACTIVITATS DE LLEURE.
   Activitats dissenyades amb l'objectiu de fer del campus Roger Grimau un espai on els participants gaudeixin del bàsquet i d'altres activitats lúdico-recreatives.

3. PROGRAMA DE BÀSQUET I ANGLÈS.
   Introducció al vocabulari tècnic del bàsquet en anglès.

4. PROGRAMA DE BÀSQUET I VALORS.
   Programa dissenyat amb la idea que el bàsquet sigui el canalitzador d'actituts positives per la formació  personal dels participants. Les activitats estan orientades per contribuir a l'adquisició de valors tal com el respecte, la disciplina, la solidaritat i la confiança. 

ACTIVITATS:

   Totes les activitats estan dissenyades per a contribuir al desplegament de cadascun dels programes. Igualment totes elles estaràn supervisades i dirigides pel Roger Grimau.

1. PROGRAMA DE INICIACIÓN, MEJORA Y PERFECCIONAMIENTO DEL BALONCESTO. 
   Programa diseñado en base a las necesidades de enseñanza-aprendizaje de los niños según la categoría y e nivel. Se trabajarán contenidos de ataque y defensa en la búsqueda de la mejora personal.

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO.
   Actividades diseñadas con el objetivo de hacer del campus Roger Grimau un espacio donde los participantes disfruten del baloncesto y de otras actividades lúdico-recreativas.

3. PROGRAMA DE BALONCESTO E INGLÉS.
   Introducción al vocabulario técnico del baloncesto en inglés.

4. PROGRAMA DE BALONCESTO I VALORES.
   Programa diseñado con la idea de que el baloncesto sea el canalizador de actitudes positivas para la formación personal de los participantes. Las actividades están orientadas a contribuir a la adquisición de valores tales como el respecto, la disciplina, la solidaridad y la confianza. 

ACTIVIDADES: 
   Todas las actividades están diseñadas para contribuir al despliegue de cada uno de los programas. Igualmente todas ellas estarán supervisadas y dirigidas por Roger Grimau. 

HORARI CAMPUS D'ESTIU ROGER GRIMAU