Material

Material

   Tots els inscrits seràn obsequiats amb un pack de material de benvinguda.

   Serà necessari que tots els nens portin:
L'organització no es fa responsable de la pèrdua de cap objecte personal: mòbils, diners, rellotges, tablets, consoles.....
* Per no donar l'esquena a la realitat, l'ús del telèfon mòbil estarà permés dintre d'un horari que establirà l'organització. En qualsevol cas, per més tranquilitat, en cas necessari, estaràn operatius els telèfons dels responsables del campus: Roger Grimau i Pablo del Tío.

La organización no se hace responsable de la pérdida de objetos personales tales como el móvil, dinero, reloj, consolas, tablets...
* Para no dar la espalda a la realidad, el uso del teléfono móvil estará permitido dentro de un horario que establecerá la organización. En cualquier caso, para más tranquilidad, si es necesario, estarán operativos los teléfonos de los responsables del campus: Roger Grimau y Pablo del Tío.